Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/TB-UBND 16/04/2023 Thông báo về thời gian làm lịch mùa hè năm 2023
Lượt xem: 60
Tải về
12-TB/UBND 09/12/2022 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với công chức xã năm 2022
Lượt xem: 82
Tải về
15/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ bầu cử số 01 phụ trách khu vực bỏ phiếu số 01 để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND xã các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 159
Tải về
16/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ bầu cử số 02 phụ trách khu vực bỏ phiếu số 02 để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 139
Tải về
17/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ bầu cử số 03 phụ trách khu vực bỏ phiếu số 3 để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 148
Tải về
18/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ bầu cử số 04 phụ trách khu vực bỏ phiếu số 04 để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 159
Tải về
20/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ bầu cử số 06 phụ trách khu vực bỏ phiếu số 06 để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 124
Tải về
21/QĐ-UBND 31/03/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ bầu cử số 07 phụ trách khu vực bỏ phiếu số 07 để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 155
Tải về
07/QĐ-UBND 09/03/2021 Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Hải Lộc nhiệm kỳ 2021-2026, Đơn vị bầu cử số 1
Lượt xem: 113
Tải về
08/QĐ-UBND 09/03/2021 Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Hải Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 2
Lượt xem: 100
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lộc
Địa chỉ : UBND xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahailoc.hhu@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang