Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/NQ-HĐND 24/11/2023 Về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên thôn miền 1 từ xóm 1 đến Nghĩa trang nhân dân khu vực 1 và miền 2 từ xóm 8 đến xóm 4 xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 1
Tải về
03/BC-HĐND 24/11/2023 Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 3
Tải về
07/BC-HĐND 24/11/2023 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 2
Tải về
02/HĐND-VP 20/11/2023 Công văn về việc tổ chức kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân xã Hải Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 2
Tải về
04/TB-HĐND 04/07/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ chín HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 31
Tải về
04/BC-HĐND 04/07/2023 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của HĐND xã
Lượt xem: 37
Tải về
02/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 35
Tải về
03/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách xã năm 2022
Lượt xem: 38
Tải về
04/NQ-HĐND 04/07/2023 Nghị quyết về việc đề nghị phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công, bổ sung phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 39
Tải về
01/NQ-HĐND 19/06/2023 Nghị quyết về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng nhà văn hóa xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 41
Tải về
12345
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lộc
Địa chỉ : UBND xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahailoc.hhu@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang