Hải Lộc lan tỏa sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng đột phá phát triển vững mạnh trên con đường đổi mới
Lượt xem: 1425

Gần 4 thế kỷ hình thành và phát triển, ngoài việc tạo dựng những trang vàng lịch sử, Đảng bộ và nhân dân  xã Hải Lộc đã kế thừa sáng tạo, định hình và phát huy những giá trị truyền thống văn hoá, truyền thống cách mạng của quê hương.

Có ánh sáng cách mạng do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân Hải Lộc đã một lòng, một dạ đi theo cách mạng, đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả dân tộc lựa chọn. Hơn lúc nào hết con người ở đây luôn thương yêu và gắn bó với nhau thành một khối thống nhất, bền vững. Truyền thống đó đã được nâng lên thành sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, đoàn kết lương giáo để chiến thắng kẻ thù xâm lược, góp phần giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên công nghiệp hoá-hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ Hải Lộc giữ vững và phát huy Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chính quyền vững mạnh, các đoàn thể tiên tiến xuất sắc. Xã Đạt chuẩn Nông Thôn mới năm 2014, đang tích cực xây dựng xã Nông thôn mới bền vững và phát triển.

Từ chi bộ Đảng đầu tiên năm 1948, đến nay Đảng bộ đã không ngừng lớn mạnh. Qua các hế hệ, người dân Hải Lộc đã đóng góp và cống hiến cả máu, nước mắt của mình để viết lên những trang sử hào hùng của Đảng bộ và nhân dân xã. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Hải Lộc rút ra những kinh nghiệm:

Một là: Luôn quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mọi thời kỳ cách mạng. Trong xây dựng Đảng, nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó coi trọng cả hai yếu tố: Số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Cấp uỷ, chính quyền thường xuyên xây dựng và thực hiện phong cách lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể thiết thực, sâu sát, chỉ đạo toàn diện, coi trọng chỉ đạo điểm, quan tâm xây dựng điển hình.

 Trong lãnh đạo chỉ đạo, cấp uỷ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của mảnh đất và con người, biến những giá trị tinh thần thành sức mạnh cải tạo thiên nhiên, chiến thắng kẻ thù và xoá bỏ nghèo nàn, lạc hậu tiến lên văn minh hiện đại.

Hai là: Thường xuyên chăm lo củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cách mạng. Kiện toàn, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân làm cấu nối giữa Đảng với dân, tập hợp lực lượng quần chúng vào các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị qua các thời kỳ.

Ba là: Thực hành bài học đoàn kết của ông cha trong quá trình khẩn hoang, lập nghiệp; quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng "sự nghiệp cách mạng là của quần chúng"; bài học "lấy dân làm gốc"; đoàn kết lương giáo, trên dưới đồng lòng, tất cả vì sự nghiệp chung, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Biết vượt qua những khó khăn thách thức trong quá trình chuyển đổi, vươn lên giành những kết quả  trong công cuộc đổi mới của Đảng.

Nhìn lại chặng đường lịch sử đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất đáng tự hào. Đảng bộ khẳng định rằng: Trong quá trình đi lên không tránh khỏi những vấp váp và khuyết điểm nhưng điều quan trọng là mỗi cán bộ, đảng viên và nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ của từng nhiệm kỳ nhận thức được để tự sửa chữa khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thời gian sẽ qua đi, nhưng những kinh nghiệm được rút ra từ lịch sử sẽ còn mãi mãi; đó là những bài học vô giá cho Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, giành những thắng lợi mới trong sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá vì mục tiêu "xây dựng Hải Lộc giàu mạnh, văn minh".

 

                                                           Đảng ủy-HĐND-UBND xã Hải Lộc

Tin liên quan
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 761
  • Tất cả: 84557
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lộc
Địa chỉ : UBND xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahailoc.hhu@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang