Lời giới thiệu
Lượt xem: 560

Thưa quý vị và các bạn! Công tác tuyên truyền trên địa bàn xã Hải Lộc trong những năm qua đã sử dụng đa dạng các phương tiện để truyền tải thông tin bằng hệ thống truyền thanh, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, phục vụ đắc lực cho việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng trên địa bàn xã, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền, xây dựng xã đạt Nông thôn mới bền vững và phát triển.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về “Chính phủ điện tử”; chủ trương, kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước và để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới đòi hỏi phải có Trang Thông tin điện tử đảm bảo theo quy định (địa chỉ: http://www.hai loc-haihau.namdinh.gov.vn).

Trang thông tin điện tử xã Hải Lộc nhằm mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Đảng ủy- HĐND- UBND xã, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính của xã. Chuyển tải hệ thống Emai công vụ; liên kết với các cổng thông tin điện tử của Đảng, chính phủ, tỉnh, huyện và các địa phương khác; đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, những giá trị văn hoá của quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để  tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã Hải Lộc trong giai đoạn cách mạng mới.

Việc đưa Trang thông tin điện tử huyện vào hoạt động thể hiện nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo xã, các ban ngành của xã nhằm từng bước hoàn thiện, phát triển đa đạng các loại hình thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin tuyên truyền và nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân.

UBND xã trân trọng giới thiệu Trang Thông tin điện tử xã Hải Lộc./.   

                                              Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Hải Lộc

Tin liên quan
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lộc
Địa chỉ : UBND xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahailoc.hhu@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang