Hải Lộc hoàn thành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 476

Đảng bộ xã Hải Lộc có 16 chi bộ trực thuộc trong đó có 11 chi bộ lãnh đạo xóm và 5 chi bộ ngành. Thực hiện Kế hoạch số 19-BCH/ĐU ngày 25/9/2019 của Đảng uỷ xã Hải Lộc về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội các cấp. Ngày 03/01/2020, chi bộ 10 – Đảng bộ xã Hải Lộc tổ chức đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2020-2022, sau chi bộ 10 các chi hội tổ chức đại hội đến ngày 10/01/2020, chi bộ 5 – Đảng bộ Xã Hải Lộc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, hoàn thành đại hội chi bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 của Đảng bộ xã Hải Lộc tiến tới đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ xã Hải Lộc đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ đã thực hiện tốt các công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020-2025.

Về Văn kiện Đại hội: Đến nay Đảng uỷ xã Hải Lộc đã hoàn tất văn kiện đại hội, sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của Huyện uỷ. Đảng ủy đang tập hợp các ý kiến góp ý từ đại hội các cơ sở và ý kiến các tầng lớp nhân dân, để tiếp tục tu chỉnh để thông qua văn kiện. Công tác tuyên truyền cho đại hội và các thành tựu của nhiệm kỳ cũng đã triển khai và có kết quả, tạo sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân tiến tới đại hội lần thứ XXX của xã trong thời gian sắp tới.

Về nhân sự: Thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn của Đảng bộ các cấp.
image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lộc
Địa chỉ : UBND xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahailoc.hhu@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang