Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2023
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày hiệu lực 21/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đoàn Viết Hồng
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-ve-viec-quyet-dinh-du-toan-thu-chi-ngan-sach-xa-nam-2023.pdf
du-kien-du-toan-chi-ngan-sach-xa-nam-2023.pdf
du-kien-du-toan-thu-ngan-sach-xa-nam-2023.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lộc
Địa chỉ : UBND xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahailoc.hhu@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang