Nghị quyết về việc phê duyệt phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023
Số ký hiệu văn bản 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21/12/2022
Ngày hiệu lực 21/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê duyệt phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực HĐND
Người ký duyệt Đoàn Viết Hồng
Tài liệu đính kèm Nghi-quyet-ve-viec-phe-duyet-phan-bo-nguon-von-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2023.pdf
Cơ quan chủ quản: Xã Hải Lộc
Địa chỉ : UBND xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
Điện thoại:    * Email: xahailoc.hhu@namdinh.gov.vn

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang